80.003.jpeg

Organizatorem promocji pod nazwą „80” jest Winnica TERRA.

 

CZAS OBOWIĄZYWANIA PROMOCJI

 

 1. Promocja trwa od dnia ogłoszenia do dnia 15 kwietnia 2022 roku, 

 2. Realizacja kuponów otrzymanych w promocji odbywa się od dnia 16 kwietnia 2022 roku do 31 października 2023 lub do odwołania promocji z przyczyn od nas niezależnych.

 

WARUNKI PROMOCJI

 

 1. Za zakup wina na stronie sklep.winnicaterra.pl, kupujący otrzymuje kupon rabatowy. Rabat w kwocie 10 zł przyznawany jest za każdą zakupioną butelkę wina na stronie wskazanej powyżej. Wartość kuponu wzrasta proporcjonalnie do ilości zakupionych butelek wina przy jednej transakcji (10 zł x liczba zakupionych butelek wina) 

 2. Kupon wysyłany jest do odbiorcy drogą mailową w dniu nadania przesyłki z winem na adres wskazany w zamówieniu. Kupon składa się z 7 indywidualnych znaków i ma przypisaną odpowiednią kwotę.

 3. Ilość kuponów przeznaczonych do rozdysponowania wynosi 80 (osiemdziesiąt)

 

WYKORZYSTANIE KUPONU

 

 1. Kupon możliwy jest do realizacji tylko na terenie Winnicy TERRA.

 2. Kuponu nie można zrealizować w sklepie internetowym.

 3. Realizacja kuponów otrzymanych w promocji odbywa się od dnia 16 kwietnia 2022 roku do 31 października 2023 (czyli przez 80 tygodni) lub do odwołania promocji z przyczyn od nas niezależnych.

 4. Kupon można zrealizować przy zapłacie za usługi i towary, których minimalna, sumaryczna, wartość wynosi 80 zł (osiemdziesiąt) 

 5. Do jednej transakcji można użyć jednego kuponu.

 6. Kod z kuponu należy podać podczas dokonywania transakcji na terenie Winnicy TERRA.

 7. Gdy wartość kuponu przekracza wartość transakcji, różnicy nie zwraca się.

 

 

Treść regulaminu może ulec zmianie.